#SabiesQue el RPC contempla la convocatòria de consultes populars?

Les pot convocar l'alcalde, previ acord per majoria absoluta del Ple, o bé les poden sol.licitar un percentatge de veïnat (unes 1.200 persones, en el cas de Cervera). L'única qüestió no "consultable" són les finances locals.

Com a CUP de Cervera pensem que cal donar més forma i estructura a un mecanisme com aquest, definint bé qui pot participar-hi, establint que la decisió sigui vinculant òbviament, que totes les qüestions municipals siguin consultables. En aquest sentit, Cervera podria començar a caminar cap a uns pressupostos participatius si aquest regla-ment estigués actualitzat.