#SabiesQue el RPC contempla que la Paeria hagi de tenir una àrea de participació ciutadana?

Aquesta àrea serà l'encarregada de promoure tots els mecanismes de participació entre la ciutadania, així com determinar l'acceptació de les iniciatives ciutadanes o peticions de consulta que hi hagi al municipi. Actualment, la Paeria no compta amb aquesta àrea ni amb cap regidoria específica.

Des de la CUP de Cervera apostem per una àrea o regidoria de caràcter transversal amb la resta de departaments de l'Ajuntament. Alhora que hauria de tenir com a principal objectiu l'impuls de programes que facin pedagogia i transmetin hàbits i valors participatius.