#SabiesQue l’actual RPC només contempla com a mitjanç de difusió i informació de la Paeria cap a la ciutadania el paper?

Els mitjans de difusió contemplats actualment són: butlletí informatiu (actual revista Paeria), tauler d'anuncis de l'Ajuntament, mitjans de comunició d'àmbit municipal (ex. La Veu de la Segarra), tramesa a les entitats que ho sol licitin amb antel·lació.

Donat que 23 anys després, la forma de comunicar i interactuar entre persones i organitzacions és molt diferent i, gràcies a les noves teconologies, CUP Cervera proposa tenir un impacte molt més ampli, alhora que més pròxim, en alguns sectors de la població.

#Qüestiódesentitcomú