#SabiesQue tant el ROM com el RPC són de principis dels anys 90?

 

Ambdós documents regulen els drets i deures de la ciutadania així com la forma en què els veïns i veïnes poden participar de l'àmbit municipal, El ROM s'aprova el 1992 i el RPC del 1994, i no s'han modificat des de llavors.

La CUP de Cervera apostem per adaptar els mecanismes de participació aprofitant els mitjans tecnològics actuals, així com establir i difondre noves eines de participació activa: dret a preguntes al Ple, dret a presentar mocions al Ple, portal de transparència, etc. en consonància amb les demandes de major participació de la societat actual.  #Qüestiódesentitcomú