Votació on line en la 1ª convocatòria de "Diners al carrer"