#SabiesQue la Paeria ha de donar publicatat dels principals acords dels Plens, de les Comissions de Govern i dels decrets d'alcaldia?

Actualment, es realitzen algunes notes de premsa dels projectes que interessa destacar al govern de la Paeria. La resta de qüestions passen desapercebudes, penjant-ho al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. Amb això ja es compleix el reglament actual.

Des de la CUP de Cervera apostem per una actualització del portal de la transparència amb aquestes informacions ordenades d'una forma clara i accessible. Alhora, cal una difusió de les mateixes pels canals ordinaris establerts i mitjançant xarxes socials.